Something went wrong in file write

500

Internal Server Error

Töö USAs - Student Tour
Logi sisse

Töö USAs

USAs töötamiseks on vaja tööluba ja viisavabadus USAga seda ei muuda – ilma tööloata töötamine on illegaalne ja kriminaalkorras karistatav. Üks vähestest tööviisaliikidest, mida USA valitsus väljastab, on J1.

 

Kuidas J1 viisasid väljastatakse

J1 võimaldab üliõpilastel maksimaalselt 4 kuu vältel USAs töötada ja reisida. Vajalikke töölubasid ja J-1 viisasid saavad üliõpilased taotleda vaid volitatud viisasponsorite kaudu, kellel peab vastavalt seadusele olema igas välisriigis partner- nt StudentTour Eestis. Et Work & Travel viisat saada, peadki pöörduma viisaagendi ehk StudentTouri poole.

 

Millised on J1 tööd

Ameerikas töötamine on Work & Travel programmi raames hoopis midagi muud kui Eestis. J1 viisaga tehakse tööd, mis on lihtne ja lühiajaline ega nõua eriharidust. Samuti ei pea selleks läbima pikka kandideerimisprotsessi.  Tüüpiliste töökohtadena võib välja tuua ettekandjad, poemüüjad, flyerite jagajad, vetelpäästjad või ka näiteks lõbustuspargi või rahvuspargi töötajad. J1 viisaga ei tohi aga töötada lapsehoidjana, kodutöödel (nt kodukoristajana), laagritöötajana, laevatöötajana ega meditsiinivaldkonnas. Kui nii mõnedki tudengid kasutavad suve selleks, et teenida taskuraha talveks, siis peamiselt rõhuvad noored Work & Travel teise poole ehk resimise peale. USA palgad ei erine ulmeliselt Eesti omadest, kuid piisava töökuse korral võib teenida oluliselt paremini kui Eestis ja seejuures saada ka ülimalt laheda kogemuse, mida on võimatu rahasse arvestada. Eelkõige osaletaksegi Work & Travelis selleks, et nautida noorust, saada kogemusi ja teha midagi, mis elu lõpuni meelde jääks. Programmi suur pluss on ka see, et osalejad on kaetud reisikindlustusega kogu USAs viibitava aja vältel ning neil on viisaponsori tugi 24h ööpäevas.

Kuidas töö leidmine käib

Töö leidmiseks Work and Travel programmi raames USAs on kolm võimalust: Full-Placed, Independent ja Walk-In programmid. Need on kõik võrdselt head, kuid erinevad selle poolest, kuidas suveks töö leitakse. Täpsemalt iga programmi kohta loe vastavate alajaotuste alt.